Wennen op de peuteropvang

Wennen op de peuteropvang

Voor het eerst naar de peuteropvang: voor het ene kind een groot avontuur, waar hij zonder problemen inspringt, voor het andere kind is het aanvankelijk ‘best wel eng'. Samen met de pedagogisch professional spreekt de ouder af wat voor wen periode voor het kind het meest geschikt is.

Peuters hebben nog weinig begrip van tijd en hebben (vooral in het begin) geen idee wat het betekent als er gezegd wordt: "ik kom je straks weer halen". Daarom volgen we op de peuteropvang een gestructureerde dagindeling. Regelmatig terugkerende elementen (vrij spel, de kring, een activiteit, fruit eten) geven herkenbaarheid en daarmee wordt "straks" verduidelijkt. Na het fruit eten is het moment van "straks" aangebroken en komen de 'ophalers' weer. Deze dagindeling geeft de peuter houvast.

De eerste dag...

De eerste keer komt de ouder samen met het kind en blijft u er eventueel een deel van de ochtend bij. Zo ervaart de ouder hoe het er aan toegaat op de peuteropvang hoe het programma eruit ziet, wat voor materialen er zijn en hoe er met de kinderen wordt omgegaan en gespeeld.

... en de dagen daarna

De volgende keer kan de ouder eerder vertrekken. Vervolgens kan het kind een hele ochtend of middag blijven terwijl de ouder weggaat samen met de andere ouders. Als de ouder weggaat, zegt ze dat tegen de pedagogisch professional en het kind. Zeker in het begin is het fijn samen afscheid te nemen en te zwaaien.

Het is even wennen

Huilen als de ouder weggaat is een gebruikelijke reactie en ook niets om zorgen over te maken, integendeel. Het is niet niks voor een 2-jarige om zijn ouder uit te zwaaien. Het komt ook voor dat peuters de eerste keren probleemloos afscheid nemen en daar pas later moeite mee hebben. Een lastig afscheid is geen reden om de gewenningsperiode te verlengen: de peuter zal door ervaring leren dat de ouder weer terugkomt en de peuteropvang als een fijne, veilige plek moeten gaan ervaren. De pedagogisch professional is goed in staat om de peuter te troosten en af te leiden. Ouders mogen altijd even de locatie bellen om te horen hoe het gaat, maar ook via de Kinderopvang app houden we je als ouder(s) op de hoogte wat je peuter allemaal voor leuke dingen doet op de opvang! 

Lekker spelen met vriendjes

Voor je het weet rent je peuter direct de groep op om met zijn vriendjes te spelen, zonder afscheid te nemen van papa en/of mama... en wil hij niet meer naar huis als de ochtend is geëindigd. Wij doen er alles aan om je peuter een hele leuke tijd te laten hebben op onze peuteropvang!