Peuteropvang: de peuterspeelzaal van nu

Peuterspeelzaal van nu is peuteropvang

De een kent het als de peuterspeelzaal, de ander noemt het een peuteropvang, crèche of voorschool . Zoveel termen, wat is het nu eigenlijk? In dit artikel leggen we het uit!

Peuteropvang of peuterspeelzaal?

Is het nu peuteropvang of peuterspeelzaal? Hiervoor moeten we even terug in de tijd. Vroeger kon je als niet-werkende ouder je kind een paar uur per week naar de peuterspeelzaal brengen tegen een kleine bijdrage. De peuterspeelzaal hoorde niet bij de kinderopvang en er werkten voornamelijk vrijwilligers.

Om o.a. de kwaliteit en het toezicht van de peuterspeelzalen meer op één lijn te krijgen met de gehele kinderopvang, valt sinds 2018 de peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat alle peuterspeelzalen moeten voldoen aan de eisen voor kinderdagverblijven. Vanaf dat moment werd het onderdeel van de kinderopvang en was er geen sprake meer van een ‘peuterspeelzaal’. Het kreeg de nieuwe naam: peuteropvang.

 

Peuteropvang als nieuwe peuterspeelzaal

Peuteropvang is dus eigenlijk de nieuwe peuterspeelzaal, met nieuwe geldende eisen en regels. Er wordt gewerkt met vaste programma’s die de peuters op een speelse manier voorbereiden op de basisschool. Daarnaast moet er altijd een minimum aantal pedagogisch professionals aanwezig zijn. Dit zorgt voor nog meer focus op de ontwikkeling van je kind. Naast deze nieuwe eisen en regels is de peuteropvang vooral ook een warme, veilige en gezellige plek waarbij peuters elkaar ontmoeten en samen spelend de wereld kunnen ontdekken.

VVE op onze locaties

Op alle locaties van Peuterdorp wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. Dit is een programma voor peuters gericht op de ontwikkeling van het kind en als voorbereiding op de basisschool. De pedagogisch professionals op de locaties zijn allemaal geschoold in dit programma. Contact maken en spelend leren staan daarin centraal. Er wordt gewerkt aan motoriek, taalontwikkeling en ontwikkeling van sociale vaardigheden. Dat alles in een veilige en vertrouwde omgeving. Na de peuteropvang met VVE is jouw kind klaar voor de basisschool!

 

Peuteropvang kosten

Ben je benieuwd naar de kosten van peuteropvang? Afhankelijk van je situatie heb je mogelijk recht op subsidie of kinderopvangtoeslag. Bekijk of jij in aanmerking komt voor subsidie op onze informatiepagina.

Meer informatie

Heb je na het lezen van dit artikel toch nog vragen over de peuteropvang? Neem dan gerust contact met ons op. Wil je jouw kindje aanmelden voor één van de locaties van Peuterdorp? Dat kan eenvoudig via onze website. Je bent ook van harte welkom voor een rondleiding op een van onze locaties. Tot snel bij Peuterdorp!