Kosten peuteropvang 2023

Hoeveel betaal je voor peuteropvang?

Peuteropvang

Interesse in peuteropvang voor jouw kind(eren)? Dan ben je vast ook benieuwd naar de kosten. Veel gezinnen hebben recht op kinderopvangtoeslag óf subsidie vanuit de gemeente. Op deze pagina leggen we graag uit waar je recht op hebt. 
 

Kinderopvangtoeslag

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer een alleenstaande ouder óf beide ouders/verzorgers:

  • werken
  • een traject volgen naar werk
  • een opleiding of een inburgeringscursus volgen

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je inkomen. Met onze handige rekentool kun je precies berekenen wat je per maand gaat betalen voor peuteropvang. Je kunt deze rekentool alleen gebruiken als je recht hebt op kinderopvangtoeslag. 

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan? 

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl, daar vind je ook meer informatie over kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst heeft daarnaast ook een telefoonnummer voor vragen: 0800 – 0543. Hieronder staat het bruto uurtarief voor peuteropvang in 2022. Dit bedrag geef je door aan de Belastingdienst bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

  • Peuteropvang 40 weken per jaar - Bruto uurprijs 2023 = €10,06
     

Subsidie van de gemeente

Ouder(s)/verzorger(s) die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag, hebben altijd recht op subsidie vanuit de gemeente. Dat is dus als: 

  • één van de ouders werkt (en de ander niet werkt)
  • beide ouders niet werken

In beide gevallen wordt voor 2 ochtenden* peuteropvang een deel van de kosten vergoed door subsidie van de gemeente, het andere deel van de kosten betaal je zelf (ouderbijdrage). In de tabel hieronder zie je, afhankelijk van je inkomen, hoeveel je per maand zelf moet betalen voor 2 ochtenden peuteropvang. 

*Op indicatie van het GGD consultatiebureau kan dit worden uitgebreid naar 4 ochtenden. Dit geldt ook voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag.


Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. 

Hoe vraag ik subsidie aan?

Geef bij de aanmelding van je peuter bij een van onze locaties aan dat je recht hebt op subsidie. Wij regelen de subsidie met de gemeente, jij betaalt alleen het overgebleven bedrag op de factuur, zoals hierboven vermeldt in de tabel. 
 

VVE indicatie van de GGD

Voorschoolse Educatie (VVE) is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Het GGD consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een VVE-indicatie. Hiermee krijgt je kind extra begeleiding in de ontwikkeling van taal, rekenen, motorische of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Met deze VVE indicatie krijg je 2 ochtenden peuteropvang gratis bovenop de 2 ochtenden peuteropvang die je zelf betaalt (eventueel i.c.m. subsidie of kinderopvangtoeslag). Het gaat dus om een uitbreiding van 2 naar 4 ochtenden. Het VVE-peuterprogramma wordt minimaal aangeboden voor 16 uur per week. De 2 extra ochtenden peuteropvang worden betaald door de gemeente Valkenswaard of Cranendonck. 
 

Vragen over de kosten?

Neem dan contact op met een van de peuteropvang locaties. De directeur van de locatie helpt je graag!